Search
  Cover Story (1)
  News in News (23)
  K-Contents (1)
  K-Food Story (4)
  K-Festival (4)
  Fashion (0)

   หมวดหมู่: Korean Copyright Commission
AREX  หรือ Airport Railroad ร่วมมือกับสายการบินประเทศตะวันออกเฉียงใต้  เปิดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าที่วางแผนจะเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้มาประเทศยอดนิยมด้านการเดินทัวร์ในฤดูหนาว เช่น ไทย-เกาหลี ฮ่องกง-เกาหลี และสิงคโปร์-เกาหลี ซึ่งจะโปรโมชั่นหมดอายุในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ ระหว่างนี้ผู้ใช้บริการกับสายการบิน Thai Airway, Singapore Airlines, Malaysia Airline เพียงนำBoarding Passมาโชว์ก็สามารถรับส่วนลดตั๋ว Express Train จาก 8,000 วอน...
1. ลิขสิทธิ์กับชุดแบบอักษร(ฟอนต์)ชุดแบบอักษรเป็นหนึ่งในสิ่งคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ การนำชุดแบบอักษรที่ออกแบบโดยผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะต้องรับผิดชอบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ชุดแบบอักษรเป็นหนึ่งในงานลิขสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับงานลิขสิทธิ์อื่นชุดแบบอักษรอาจได้รับการคุ้มครองด้านผลงานการออกแบบ หรือรูปภาพ แต่ในกรณีชุดแบบอักษรที่ใช้กับโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processer) ในคอมพิวเตอร์จะถูกจัดเป็นหนึ่งเดียวกับโปรแกรม ดังนั้น...
Q. เมื่อได้รับค่าต้นฉบับจากบริษัทหนังสือพิมพ์ และทำการเขียนคอลัมน์แล้ว ลิขสิทธิ์ของบทความนั้นเป็นของใคร? หลังจากตีพิมพ์บทความลงหนังสือพิมพ์ หากจะนำลงเว็บเพจส่วนตัวต้องขออนุญาตจากสำนักพิมพ์หรือไม่?ตามกฎแล้ว ลิขสิทธิ์จะอยู่ที่ผู้ประพันธ์งานเขียนนั้น นอกจากกรณีที่เป็นงานเขียนด้านธุรกิจที่ลิขสิทธิ์จะอยู่ภายใต้นิติบุคคลผลงานที่ได้รับการประกาศจากนิติบุคคลว่าเป็นงานประพันธ์ด้านธุรกิจนั้น หากผู้ประพันธ์ไม่ทำสัญญา หรือตั้งกฎในการทำงานไว้ จะมีผลให้นิติบุ...
Q.  การที่ครูถ่ายเอกสารงานลิขสิทธิ์เพื่อใช้สอนนักเรียน ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่          ครูบี แห่งโรงเรียนเอ ถ่ายเอกสารรวมโจทย์ที่มีจำหน่ายในเมืองเพียงบางส่วนมาใช้สอนและแจกให้นักเรียน แต่เนื่องจากมีนักเรียนที่ทำรวมโจทย์หายหลายคน ครูจึงอัพโหลดรวมโจทย์ขึ้นในหน้าสื่อการสอนของโฮมเพจโรงเรียน นี่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรืออนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา A.การที่ครูหรือหน่วยงานด้านการศึกษาจะใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อวัตถุประสงค...