Search
  Cover Story (3)
  News in News (8)
  K-Contents (4)
  K-Food Story (14)
  K-Festival (4)
  Fashion (2)

   หมวดหมู่: Consumer Report
ตัวแทนของบริษัทซัมซุง ซึ่งเป็นบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือ ชื่อดังของเกาหลีใต้ แถลงการณ์ถึงความสำเร็จของยอดขายโทรศัพท์รุ่นแกแล็กซีโน๊ต 2 ซึ่งเพิ่งจะวางจำหน่ายไปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยระบุว่า จนถึงขณะนี้ สามารถจำหน่ายโทรศัพท์รุ่นดังกล่าวไปได้กว่า 3 ล้านเครื่องแล้ว เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายของรุ่นก่อนที่ใช้เวลา 3 เดือน จึงจะสามารถขายได้ 2 ล้านเครื่อง  Manager Online ...