Search
  Cover Story (1)
  News in News (23)
  K-Contents (1)
  K-Food Story (4)
  K-Festival (4)
  Fashion (0)

   หมวดหมู่: Korea Spotlight
Busan Tourism Presentation
(2017-03-20 00:00:00)
ผู้ว่าการเมืองปูซาน องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวปูซาน และ บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด จัดงาน “2017 Busan Tourism Presentation“ เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และศึกษาดูงาน, ประชุม สัมมนาของเมืองปูซาน พร้อมร่วมมือกับ ละคร #เมียหลวง โดย นักแสดงนำแถวหน้าของประเทศไทย ร่วมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และความงามของ เมืองปูซาน ได้รับเกียรติจาก #คริส หอวัง #ขุน ชานนท์ อักขระชาตะ และนักแสดงจากประเทศ เกาหลีใต้ #YOONSARANG วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. ...
SUWON MEETING
(2016-12-13 00:00:00)
ตัวแทนจังหวัดซูวอน และ องค์การส่งเสริมการท่องเทียวซูวอน ได้จัดการประชุมสัมมนา อบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว Suwon เพื่อการจัดคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน และการท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใต้ วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม Holiday Inn Bangkok Sukhumvit ...
Korea MICE Night 2017
(2016-12-02 16:14:00)
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี(KTO) และ บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน และการท่องเที่ยว พร้อมร่วมรับประทานอาหารค่ำในงาน “Korea MICE Night 2016“ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-20.30 น. ณ โรงแรม Centara Grand at Central World ห้อง World Ballroom B ชั้น 23 ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับการจัดคณะไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ...