Search
  Cover Story (1)
  News in News (23)
  K-Contents (1)
  K-Food Story (4)
  K-Festival (4)
  Fashion (0)

   หมวดหมู่: Airline News
          ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับ 1 ใน 5 ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดของโลกประเภทผู้โดยสาร ไม่เกิน 5 ล้านคน เป็นปีที่สอง หลังจากปีที่ผ่านมาทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการที่ดีที่สุดของโลก (Airports Council International : ACI) เป็นครั้งแรก โดยตั้งเป้าหมายติดอันดับ 1 ใน 10 และในปี 2555 ที่ผ่านมาทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ติดอันดับ 1 ใน 5 เป็นปีที่ 2          นายสมชัย สวัสดีผล รองกรรมการผู้...
          นางภาระณี วรรธโนทัย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดเผยว่า หลังจากที่สายการบินต้นทุนต่ำกลับมาใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอีกครั้ง ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 เฉลี่ยประมาณ 43,000 คนต่อวัน ขณะเดียวกัน มีแนวโน้มการสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินแต่ละวันและจำนวนผู้โดยสาร ที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยท่าอากาศยานดอนเมืองมีแผนพัฒนาและขยายอาคารที่จะรองรับผู้โดยสาร ซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนการปรับปรุงซ่...
          นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด กล่าวว่า บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ผู้บริหารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ คาดว่า จะนำหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในเดือนมิถุนายนนี้           ทั้งนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ นับเป็นสายการบินแห่งที่ 4 ที่จะเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากปัจจุบันมีหุ้นบมจ.การบินไทย และบมจ.เอเชียเอวิเอชั่น ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่ถือหุ้นใหญ่ในสายการบินไทยแอร์เอเชีย ...
          สำนักงานบริหารความมั่นคงด้านการขนส่งแห่งชาติของสหรัฐฯ (ทีเอสเอ) เผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนเป็นต้นไป จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารของสายการบินต่างๆ สามารถนำมีดพกพาขนาดเล็กที่มีความยาวใบมีดน้อยกว่า 6 เซนติเมตร และมีความกว้างน้อยกว่าครึ่งนิ้ว ติดตัวขึ้นเครื่องบินได้เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เหตุก่อวินาศกรรม 11 กันยายน ปี 2001 เป็นต้นมา           นอกจากมีดพกขนาดเล็กแล้ว ทางทีเอสเอยังอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำไม้คิวสำหรับแท...
          สายการบินโคเรียนแอร์ (Korean Air) ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อหุ้นสายการบินเชคแอร์ไลน์ (Czech Airlines) จำนวน 44% เป็นเงิน “ หลายล้านดอลลาร์ ” แล้ว และนี่จะเป็นการลงทุนในสายการบินอื่นเป็นครั้งแรกของโคเรียนแอร์  โดยการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ โคเรียนแอร์ไม่ได้มีแผนจะเข้าไปควบคุมการบริหารแต่อย่างใด สายการบินเชคยังเป็นผู้บริหารงานอยู่          เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว รัฐบาลเชคได้ตัดสินใจที่จะแปรรูรัฐวิสาหกิจสายการบินแห่งนี้ เนื่องจากขาดทุนมานา...