Search
  Cover Story (2)
  News in News (37)
  K-Contents (0)
  K-Food Story (3)
  K-Festival (5)
  Fashion (0)

   หมวดหมู่: Thailand-Korea Society
อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆระหว่าง 2 ประเทศ (ไทย-เกาหลีใต้) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย นายโน ควังอิล พร้อมภริยา และเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้ไปร่วมแจกลูกพลับสุกแห้ง (ฮงซี) ชาโสมแดง (ฮงซัมชา) และน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ​ ...
ดุสิต จับมือกับ กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้ ร่วมส่งเสริมโครงการนักศึกษาฝึกงานด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม มื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ทาง ดุสิต อินเตอร์เนชั่ลแนล ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับองค์การ Agro-Fisheries Food and Trade Corporation (aT) จากกระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทแห่งประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการ Good Job Good People เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ได้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลกรมืออาชีพ รว...
พิธีรับมอบบริจาคโดมอเนกประสงค์ ระหว่าง หอการค้าเกาหลี-ไทย และ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จากความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศเกาหลี และประเทศไทย ทั้งในด้านการลงทุน และความร่วมมือในธุรกิจการค้าต่างๆ  ทางหอการค้าเกาหลี-ไทยได้ตระหนัก ถึงความสำคัญในการช่วยเหลือและตอบแทนสังคมในประเทศไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อ ...
ในงาน Thailand Korea Frienship Festival วันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีการจัดอีเวนท์ขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมเทควันโดไทย ที่จะไปแข่งขันในริโอโอลิมปิกในปี 2016  ทีมเทควันโดไทยโดยการควบคุมของโค้ชชาวเกาหลี ชเวยองซอก เคยคว้าเหรียญโอลิมปิกถึงสามครั้งด้วยกัน และเป้าหมายต่อไป คือ การคว้าเหรียญทอง โดยในอีเว้นท์ได้มีการเชิญให้นักกีฬาที่เคยคว้าเหรียญโอลิมปิกในอดีตมาร่วมกันส่งกำลังใจด้วย และโค้ชชเวยอนซอกได้นำเพลงเกาหลี อย่างอารีรัง มาใส...