Search
  Cover Story (0)
  News in News (14)
  K-Contents (0)
  K-Food Story (0)
  K-Festival (2)
  Fashion (0)

      ข้อระวังในการใช้ชุดแบบอักษร(ฟอนต์)ภาษาไทย
 
  ข้อระวังในการใช้ชุดแบบอักษร(ฟอนต์)ภาษาไทย  
     
   
 
1. ลิขสิทธิ์กับชุดแบบอักษร(ฟอนต์)
ชุดแบบอักษรเป็นหนึ่งในสิ่งคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ การนำชุดแบบอักษรที่ออกแบบโดยผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะต้องรับผิดชอบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ชุดแบบอักษรเป็นหนึ่งในงานลิขสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับงานลิขสิทธิ์อื่น

ชุดแบบอักษรอาจได้รับการคุ้มครองด้านผลงานการออกแบบ หรือรูปภาพ แต่ในกรณีชุดแบบอักษรที่ใช้กับโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processer) ในคอมพิวเตอร์จะถูกจัดเป็นหนึ่งเดียวกับโปรแกรม ดังนั้นที่ประเทศเกาหลีจึงยอมรับให้ชุดแบบอักษรได้รับการคุ้มครองเป็น ‘โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์’

2. ลิขสิทธิ์กับชุดแบบอักษรภาษาไทย
ในกรณีของชุดแบบอักษร(ฟอนต์)ภาษาไทย เนื่องจากยังไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายหรือกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง จึงยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีการคุ้มครองหรือไม่อย่างไร แต่ถ้าหากพิจารณาจากการที่มีชุดแบบอักษร(ฟอนต์)ไทยผลิตขายอยู่ในตลาด จึงพอจะบอกได้ว่าชุดแบบอักษรไทยก็เป็นสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองในด้านใดด้านหนึ่งเช่นกัน

เช่นเดียวกับชุดแบบอักษรภาษาอื่นๆ ชุดแบบอักษรภาษาไทย(ฟอนต์)มีทั้งแบบขายเชิงการค้าและแจกฟรี กรณีที่ที่ใช้ชุดแบบอักษรที่แจกฟรีนั้นไม่มีปัญหาด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ถึงจะเป็นชุดแบบอักษรที่แจกให้ใช้ฟรี ก็ควรทราบว่าหากนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์หากำไร อาจจะต้องจ่ายเงินด้วย