Search
  Cover Story (3)
  News in News (8)
  K-Contents (4)
  K-Food Story (13)
  K-Festival (4)
  Fashion (2)

      วันแห่งคนโสด
 
  วันแห่งคนโสด  
     
   
 
เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยแล้ว ยังเป็นวันแห่งคนโสดหรือที่เราเรียกกันว่า Black day อีกด้วย แล้ววันแห่งคนโสดเขาทำอะไรกัน? แอดมินจะมาพูดถึงวันนี้ให้ฟังกัน
 
Black Day / 블랙데이 / วันแห่งคนโสด
 
จะตรงกับวันที่ 14 เมษายนของทุกปี
 
เป็นวันที่คนโสดมักจะรวมตัวกันไปกิน ‘จาจังมยอน’ (บะหมี่ดำของเกาหลี) หรืออาหารสีดำ โดยเชื่อกันว่าการกินจาจังมยอนในวันนี้จะทำให้เราพบกับความรักในเร็ววัน
 
ซึ่งถ้าเราเห็นใครกินจาจังมยอนในวันนี้ อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นโสดเหมือนกันนั้นเอง
 
นอกจากนี้ชาวเกาหลีบางคนยังมีความเชื่อที่ว่า หากใครไม่กินจาจังมยอนในวันนี้จะต้องโสดไปตลอดทั้งปีอีกด้วย!
 
หากใครอยากอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวันนี้เพิ่มเติม สามารถอ่านต่อได้ที่: https://mrk.co.th/blog/black-day/