Search
  Cover Story (3)
  News in News (8)
  K-Contents (4)
  K-Food Story (14)
  K-Festival (4)
  Fashion (2)

      2022 Hansik Cooking Contest in Thailand
 
  2022 Hansik Cooking Contest in Thailand  
     
   
 

มาแล้วกับการแข่งขันปรุงอาหารประจำปี “2022 Hansik Cooking Contest in Thailand”

ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย, กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทแห่งประเทศเกาหลี (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs) และ Korean Food Promotion Institute ในปีนี้เราเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ส่งคลิปเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก ด้วยหัวข้อ K-Food Collaboration with Thai การผสมผสานเมนูอาหารไทยและอาหารเกาหลี

คุณสมบัติ

 1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ ระหว่าง 18 – 50 ปี ณ วันที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 3. ไม่จำกัดเพศของผู้เข้าแข่งขัน

 4. สามารถส่งรายชื่อเข้าแข่งขันเป็นทีมได้ โดยส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 2 คน

 5. ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกิจกรรมได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ

โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งคลิปการทำเมนูอาหารไทยที่ใช้วัตถุดิบเกาหลี เพื่อสร้างสรรค์เมนูอาหารไทยที่ผสมผสานกับเมนูอาหารเกาหลี

กำหนดการแข่งขัน

 • เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 • รอบตัดสินแข่งขันทำอาหารเกาหลี ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วิธีการสมัคร

 1. อัพโหลดคลิปวิดีโอ ความยาว 1.30 นาที เล่า 3 หัวข้อ

  1. แนะนำตัวเอง / เหตุผลที่อยากเข้าร่วมแข่งขัน

  2. ส่งรายละเอียดส่วนผสมวัตถุดิบที่ใช้ในเมนู K-Food Collaboration การใช้อาหารไทยกับอาหารเกาหลี เช่น ส้มตำไทยที่ใช้กิมจิ, ยูมันเซง จับแช

  3. อัดคลิปขณะปรุงอาหาร พร้อมภาพถ่ายเมื่อปรุงเสร็จแล้ว

 2. ส่งลิงค์วิดีโอ และกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/Lovely_Healthy_KFood2022_Register หรือ สแกน QR Code

ซึ่งทางผู้จัดจะใช้วิดีโอเป็นตัวตัดสินคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเพียง 11 ท่าน เข้าร่วมแข่งทำอาหารเกาหลีรอบตัดสิน
และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ทางเพจ I Love Thailand I Love Korea

หัวข้อการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ: “Lovely Healthy K-Foods 2022” เสริฟความรักด้วยเซทอาหารเกาหลีเพื่อสุขภาพ (Korean Boxset)

รางวัลการประกวดผู้แข่งขันผู้ชนะเลิศ มูลค่ากว่า 50,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ - เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
 • ของที่ระลึกจากประเทศเกาหลี

------------------------

ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องประกอบอาหาร ตามเมนูการแข่งขันได้แก่

 1. เมนูอาหารเกาหลีเพื่อสุขภาพ จานหลัก 2 เมนู
 2. เมนูของหวาน ที่ใช้ส่วนผสมของผลไม้เกาหลี

**ทุกเมนูจัดตกแต่งให้สวยงามในชุด Box Set

**ซึ่งผู้จัดงานจะจัดเตรียมอุปกรณ์ และวัตถุดิบในการทำอาหารให้ อย่างไรก็ตามผู้เข้าแข่งขันสามารถนำอุปกรณ์หรือวัตถุดิบส่วนตัวมาเองได้ เพื่อความสะดวกต่อตัวท่าน

------------------------

สอบถามรามละเอียดเพิ่มเติม: โทร.083-096-7355,086-329-5265,083-096-7352 หรือ tasida@k-tcc.co.th , ankarn@k-tcc.co.th

หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลงทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและขอให้ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมได้ทางเฟสบุ้คแฟนเพจ I Love Thailand I Love Korea