Search
  Cover Story (1)
  News in News (23)
  K-Contents (1)
  K-Food Story (4)
  K-Festival (4)
  Fashion (0)

      Healthy K-Food Event
 
  Healthy K-Food Event  
     
   
 

งาน Healthy K-Food Event ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

หัวข้อการสัมมนา
“สุขภาพของคนไทยและอาหารเกาหลี”
โดย นายแพทย์ มุนฮยองวอน แพทย์แผนตะวันออก
”อาหารหมัก กิมจิและสุขภาพ”
โดย รศ. ดร. ดำรง ฐานดี ผู้อำนวยการศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
“ความลึกลับของอาหารเกาหลี (โสมแดง)”
โดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องโสม

กิจกรรมภายในงาน
1) ทำคิมบับยักษ์
2) เรียนทำอาหารเพื่อสุขภาพ
3) นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลีเพื่อสุขภาพ และการจับคู่ทางธุรกิจ
4) รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน