Search
  Cover Story (1)
  News in News (23)
  K-Contents (1)
  K-Food Story (4)
  K-Festival (4)
  Fashion (0)

      Zika พบที่ประเทศเกาหลีใต้
 
  Zika พบที่ประเทศเกาหลีใต้  
     
   
 

ครั้งแรกในประเทศเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อ Zika
ทางกรมการควบคุมโรคของประเทศเกาหลี(The Korea Centers for Disease Control and Prevention) ได้ประกาศ มีผู้ติดเชื้อ Zika  ครั้งแรกในประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นชายอายุ 43 ปี ที่เดินทางไปทำธุรกิจที่ประเทศ Brazil เป็นเวลา 3 อาทิตย์ และจึงได้กลับมา โดยได้รับการตรวจโรค ผลเป็นบวกจากการติดเชื้อจากยุงลาย

เชื้อไวรัส Zika มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลืองและไวรัสเดงกี ซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก รวมทั้งไวรัสเวสต์ไนล์ที่เป็นสาเหตุของไข้สมองอักเสบ

ถูกค้นพบครั้งแรกจาก น้ำเหลืองของลิงวอก ที่นำมาจากป่าซิกาในประเทศยูกันดา เพื่อศึกษาไข้เหลือง เมื่อปี พ.ศ. 2490 และพบในคนเมื่อปี พ.ศ. 2511 ที่ประเทศไนจีเรีย

Zika พบได้ในประเทศแถบทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชียใต้ และหมู่เกาะในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก


สามารถติดต่อกันทาง

  1. การถูกยุงที่เป็นพาหะเชื้อ Zika กัด โดยจะมีอาการ ไข้ ผื่นขึ้น ตาแดง ปวดเมื่อยตามตัว และ ปวดตามข้อ
  2. การตั้งครรภ์ โดยแม่ที่มีการติดเชื้อจะส่งผลให้ทารกในครรภ์มีศีรษะเล็กผิดปกติ
  3. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอยู่ในน้ำอสุจิได้นานกว่าในเลือด ทำให้บางกรณีสามารถติดเชื้อได้ตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ หรือหลังจากรักษาตามอาการแล้ว
  4. การถ่ายเลือด ซึ่งเคยมีรายงานกรณีดังกล่าวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและบราซิล

​​