Search
  Cover Story (0)
  News in News (13)
  K-Contents (0)
  K-Food Story (0)
  K-Festival (2)
  Fashion (0)

      2 ใบใน 1 เดียวกับบัตรK-TOUR EXPRESS
 
  2 ใบใน 1 เดียวกับบัตรK-TOUR EXPRESS  
     
   
 

ตั้งแต่วันที่ 1กพ. จนถึงวันที่ 29กพ. มีการจำหน่ายบัตรแบบ K-TOUR EXPRESS คือ การรวมบัตรรถไฟ AREX (แบบรถด่วนวิ่งตรงจากสนามบินอินชอน-ปลายทางที่สถานีโซล) + บัตรโดยสารสาธารณะ T- MONEY เข้าไว้ในใบเดียวกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น

บัตรK-TOUR EXPRESS ใบเดียวเราสามารถใช้ได้ทั้งขึ้น AREXจากสนามบินอินชอนเข้ามาในโซล ใช้เวลาเพียง43 นาทีเท่านั้น แล้วยังสามารถใช้ได้กับรถไฟสนามบินแบบปกติ, รถไฟใต้ดิน, รถบัส , รถแท๊กซี่ , ร้านสะดวกซื้อ ได้อีกด้วย

บัตรK-TOUR EXPRESS จำหน่ายในราคา 8,900วอนเท่านั้น ( รถไฟสนามบินแบบด่วน 8,000 วอน + บัตรโดยสารสาธารณะ T MONEY ราคา 3,000 วอน + จำนวนเงินในบัตร 2,000 วอน = 13,000 วอน) ราคาลดลงจากเดิมประมาณ 32% เลยทีเดียว

โดยสามารถหาซื้อได้ที่ ทางเข้าสนามบินอินชอน บริเวณบูทประชาสัมพันธ์ของ AREX (อาคารผู้โดยสาร ชั้น1 บูท 45) และที่ จุดบริการของ AREX TRAVEL CENTER

 

เครดิต..

http://arexth.blogspot.com/2016/02/k-tour-express-t-money.html

มุมเล็กๆatเกาหลี......