Search
  Cover Story (1)
  News in News (13)
  K-Contents (0)
  K-Food Story (0)
  K-Festival (2)
  Fashion (0)

      WEi 위아이 ส่งข้อความถึงแฟนคลับชาวไทย
 
  WEi 위아이 ส่งข้อความถึงแฟนคลับชาวไทย  
     
   
 

 

WEi บอยกรุ๊ป K-Pop ส่งข้อความอวยพรพิเศษถึงแฟนคลับชาวไทย

พวกเขาได้ปล่อยมินิอัลบั้มที่สอง 'IDENTITY: Challenge' สมาชิก WEi ทุกคนเริ่มต้นมาจากรายการเซอร์ไววัลอย่างเช่น รายการโปรดิวเซอร์ 101

สมาชิกแต่ละคนมีแฟนคลับชาวไทย สมาชิก WEi ขอให้แฟนคลับชาวไทยมีสุขภาพที่ดีในสถานการณ์ Covid-19 เป็นภาษาเกาหลี