Search
  Cover Story (1)
  News in News (23)
  K-Contents (1)
  K-Food Story (4)
  K-Festival (4)
  Fashion (0)

      อุทยานแห่งชาติซงนีซาน (Songnisan National Park)
 
  อุทยานแห่งชาติซงนีซาน (Songnisan National Park)  
     
   
 

อุทยานแห่งชาติซงนีซาน (Songnisan National Park)

อุทยานแห่งชาติซงนีซานอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแดชอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งบนคาบสมุทรเกาหลี ประกอบด้วยภูเขาซงนีซาน (1,058 เมตร) หุบเขาฮวายาง (Hwayang) ซอนยู (Seonyu) และ ซางก็อก (Ssanggok) ตั้งอยู่กลางเทือกเขาโซแบคซาน (Sobaeksanmaek)

ยอดเขาหินแกรนิตของภูเขาซงนีซานและหุบเขาลึกเป็นภาพที่สวยงามตรึงตาตรึงใจ ฉะนั้น เขาซงนีซานจึงถูกเรียกว่าเป็น เขากึมกังซานน้อย หรือ Little Geumgangsan (Geumgangsan คือภูเขาที่สวยมาก อยู่ในเขตเกาหลีเหนือ)

หุบเขาและธรรมชาติอันโดดเด่นของเขาซงนีซาน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและนักปีนเขามาเยือนอย่างไม่ขาดสาย เพราะมีธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่ตั้งของวัดพ็อบจูซาอันเก่าแก่ ดอกเชอร์รี่จะบานในฤดูใบไม้ผลิ ป่าสนเขียวในช่วงฤดูร้อน และใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงอันสวยงาม ทำให้อุทยานแห่งนี้น่าอภิรมย์ตลอดทั้งปี