Search
  Cover Story (1)
  News in News (23)
  K-Contents (1)
  K-Food Story (4)
  K-Festival (4)
  Fashion (0)

      'ดอนเมือง' เล็งขยายการรองรับผู้โดยสารปีละ 40 ล้านคน
 
  'ดอนเมือง' เล็งขยายการรองรับผู้โดยสารปีละ 40 ล้านคน  
     
   
 
          นางภาระณี วรรธโนทัย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดเผยว่า หลังจากที่สายการบินต้นทุนต่ำกลับมาใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอีกครั้ง ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 เฉลี่ยประมาณ 43,000 คนต่อวัน ขณะเดียวกัน มีแนวโน้มการสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินแต่ละวันและจำนวนผู้โดยสาร ที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยท่าอากาศยานดอนเมืองมีแผนพัฒนาและขยายอาคารที่จะรองรับผู้โดยสาร ซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 99 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง วันนี้ ยังมีแผนขยายการรองรับผู้โดยสาร โดยมีโครงการ 3 ระยะ รองรับถึงปี 2570 ในการเพิ่มขีดความสามารถให้รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 40 ล้านคน ควบคู่กับการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินอย่างเต็มรูปแบบ

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์  www.manager.co.th