Search
  Cover Story (1)
  News in News (23)
  K-Contents (1)
  K-Food Story (4)
  K-Festival (4)
  Fashion (0)

      นิทรรศการเครื่องสำอางและความงามนานาชาติ
 
  นิทรรศการเครื่องสำอางและความงามนานาชาติ  
     
   
 
นิทรรศการเครื่องสำอางและความสวยความงามนานาชาติ 2013 เมืองโอโซง ประเทศเกาหลีใต้  จัดแสดงตลอด 24 วัน ในธีม “ชีวิตที่มีสุขภาพดีและการดำรงชีวิตที่สวยงาม”
นิทรรศการเครื่องสำอางและความสวยความงามนานาชาติ 2013 (Cosmetics & Beauty Expo, Osong Korea 2013) เปิดให้เข้าชมงานตลอดถึง 24 วัน ตั้งแต่วันที่ 3- 26 พค. 56 ในเรื่องของ “ชีวิตที่มีสุขภาพดี และการดำรงชีวิตที่สวยงาม” ที่เมืองโอโซง จังหวัดฉุงชองบุก เป็นที่ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยได้มาบรรจบกัน เป็นที่รวบรวมความงามกับและวิถีชีวิต ซึ่งในนิทรรศการครั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 1 ล้านคน นักธุรกิจกว่า 300 บริษัททั่วโลก   ผู้คนทั่วโลกที่ฝันอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในด้านความสวยความงาม ซึ่งงานนี้จะทำให้ได้พบกับโลกใบใหม่แห่งความงาม ที่เมืองโอโซง ดินแดนแห่งแสงตะวันและชีวิต
งานนิทรรศการครั้งนี้เป็นเทศกาลที่รวบรวมความสวยความงามรอบด้าน ดึงดูดผู้ที่รักความงามทั่วทุกมุมโลก ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย โปรแกรมมากมาย   และเนื้อหาการแสดงที่เพื่อจุดกระแสความงามและเทรนด์เครื่องสำอางใหม่ๆให้เกิดขึ้น
อุตสาหกรรมความสวยความงามและเครื่องสำอางกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยกระแสของการอุปโภคบริโภคที่ตอบสนองต่อความรู้สึก ความสุขและความพึงพอใจ และเป็นการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงนำเข้าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากต่างประเทศ มีจัดแสดงการเปรียบเทียบเครื่องสำอางเกาหลีกับเครื่องสำอางยี่ห้อดังจากต่างประเทศเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความล้ำเลิศของเครื่องสำอางจากเกาหลีอีกด้วย
บริเวณเมืองโอโซงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีบริษัทเครื่องสำอางขนาดใหญ่อยู่มากมาย อาทิ บริษัท LG Household & Health Care Ltd.  ครอบครอง 45 %ของจำนวนการผลิตในประเทศ เป็นนิคมการแพทย์ที่ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพภายในประเทศ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในในการรองรับการเติบโตของธุรกิจความสวยความงามและเครื่องสำอาง มีสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือ KTX สถานีโอโซง จึงเข้าถึงสถานที่ต่างๆของเกาหลีได้ง่ายภายใน 1 ชม.
นิทรรศการเครื่องสำอางและความสวยความงามนานาชาติ 2013 ครั้งนี้เป็นการสรรค์สร้างวัฒนธรรมแบบผสมผสาน ที่หลอมรวมให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมธุรกิจความงามและเครื่องสำอางจากทั่วทุกโลก โดยการรวมเอานิทรรศการด้านอุตสาหกรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ใช่แค่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านความสวยความงามเท่านั้นที่จะสามารถเข้ารวมชมงานนี้ได้ แต่ยังรวมไปถึงคนที่สนใจอีกด้วย งานนิทรรศการรวมด้านความงามที่ขยายยาวครอบคลุมไปจนถึงวัฒนธรรมในอุตสาหกรรม ที่รวมประสบการณ์ใหม่ๆสามารถชมและเพลิดเพลินได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง ซึ่งต่างจากนิทรรศการแบบเดิมๆ
ประวัติศาสตร์แห่งความงดงามตั้งแต่สมัยโคแดจนถึงปัจจุบัน
ในส่วนนี้ใช้พื้นที่สำหรับการจัดแสดงมากกว่า 9,210 ตารางเมตร ทั้งหมด 9 ห้องโถง แบ่งเป็น   สำหรับจัดแสดงเนื้อหาหลัก 3 ห้องโถง, สำหรับจัดแสดงเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 3 ห้องโถง  สำหรับเวทีจัดการประกวด 1 ห้อง และการแข่งขัน อีก 2 ห้องโถงสำหรับการจัดแสดงให้ผู้เข้าชมสามารถทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  ในห้องโถงที่จัดแสดงเนื้อหาหลัก ประกอบไปด้วยบูทมากมาย อาทิ บูทความสวยความงามของชีวิตที่จะได้เห็นถึงการคาดการณ์มูลค่าของอุตสาหกรรมความสวยความงามและเครื่องสำอาง บูทเวิลด์บิวตี้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความสวยความงามของแต่ละยุคแต่ละสมัยรวมถึงประวัติศาสตร์ความสวยความงานตั้งแต่สมัยโคแดจนถึงปัจจุบัน ในนี้มีจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจุดกำเกิดของความงามด้วยการฉายวีดีโอ มีการแสดงรูปภาพที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความงามทั้งแบบตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคกำเนิดประวัติศาสต์จนถึงยุคปัจจุบัน  ที่สะท้อนให้เห็นความงามที่มีเอกลักษณ์ที่หลากหลายทั่วทุกมุมโลก
ส่วนในห้องพลังแห่งหญิงสาวผู้เลอโฉม มีการจัดแสดงภาพการแต่งหน้าของหญิงสาวในสมัยโบราณ และเผยเคล็ดลับความงามของ “ฮวังจินนี” “ยังควีบี”และ“คลีโอพัตตรา” (ชื่อหญิงสาวในสมัยโบราณที่มีความงามเป็นเลิศ) สัมผัสกับความมหัศจรรย์แห่งเคล็ดลับความงามที่สาวๆผู้เลอโฉมได้ใช้กันมาก่อน  
ในส่วนของห้องสีสันแห่งความงาม ให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น จัดแสดงให้เห็นเอกลักษณืด้านความสวยงามของกลบุ่มคนในพื้นที่ต่าง ๆของโลก  เช่น กระเหรี่ยงคอยาวของไทย กลุ่มชนเผ่าชอนจกของจีน ชนเผ่า Apa Taniของอินเดีย พยอนดูของแอฟริกา เป็นต้น ส่วนงานประกวดสาวงามของโลกก็จะมีการแนะนำความงามในยุคปัจจุบันผ่านประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในการประกวดสาวสวยทั้งในและนอกประเทศ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแต่งหน้าของเหล่าดาราในสื่อต่างๆภาพยนตร์ โปรเตอร์ โฆษณา และนำเสนอถึงเทรนด์การแต่งหน้าของคนดัง
ในห้องประวัติศาสตร์เครื่องสำอางและจุดกำเนิดของความงาม มีการจัดแสดงประเภทของเครื่องสำอางทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้า รวมถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ในห้องวิทยาศาสตร์สำหรับผิวพรรณ มีการนำเสนอลักษณ์โดดเด่นทางชีววิทยาซึ่งเป็นมาตรฐานของความสวยความงาม ทั้งยังมีการตรวจสอบสภาพผิวของผู้มาเข้าชมงานด้วย ส่วนห้องส่วนประกอบ สารผสม ประสิทธิภาพของเครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์ความงามนั้นสามารถเข้าไปสัมผัสได้กับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับส่วนประกอบสำคัญในการทำเครื่องสำอาง 
ส่วนห้องสมุนไพรเกาหลีจากชุงบุก นำเสนอวิธีการการสกัดกั้นรังสีอุลตราไวโอเล็ตที่มองเห็นได้ด้วยการสแกนฝ่ามือ ทรอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของสมุนไพรเกาหลี
 ส่วนห้องวิวัฒนาการของความงามและเทคโนโลยีแบบผสมผสานได้สัมผัสกับบิวตี้แอพพลิเคชั่นจากการผสมผสานกันระหว่างผลิตภัณฑ์อาหาร อิเล็กทรอนิคส์ และอุตสาหกรรมด้านอื่นๆและจะได้เห็นกระบวนการสำหรับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางมากมาย ส่วนห้องภาพยนตร์ 3 มิติฉายภาพยนตร์เรื่อง  “การค้นพบดีเอ็นเอความสวยงาม ความงามในรูปแบบใหม่ๆ”
เอกลักษณ์ของความงามที่แตกต่าง 
มุมจัดแสดงที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางออกใหม่ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์เสริม วัตถุดิบ การผลิตเครื่งสำอางOEM หรือ ODM รวมเอาธุรกิจเครื่องสำอางต่างประเทศและธุรกิจเครื่องสำอางเกาหลีมาประชาสัมพันธ์ และมีมุมเฉพาะกิจที่จัดไว้สำหรับนักธุรกิจและนักธุรกิจ(B2B) เพื่อเป้าหมายในการโปรโมทและปรับปรุงภาพลักษณ์ยี่ห้อสินค้า  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน สมาคม บริษัท องค์กรด้านการศึกษา ที่พร้อมใจกันมาซึ่งทำให้เกิดความครึ้กครื้นกระตุ้นอุตสาหกรรมความงามและสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผม อุปกรณ์เสริมสวย และยังมีผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม เครื่องสำอางทั้งเกาหลีและเครื่องสำอางนอกมาจำหน่ายกันในราคาถูก
ในมุมท้าให้ลองมีกิจกรรมหลากหลายด้านความสวยความงามที่เปลี่ยนไปทุกอาทิตย์ ให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้ลองเปลี่ยนแปลงตนเองให้สวยและสุขภาพดีมากขึ้นกว่าเดิม ในโซนตรวจสอบความงาม ท่านสามารถจำลองทรงผมสไตล์ต่างๆ ตรวจสอบสภาพผิว และสามารถตรวจสอบสภาพหนังศีรษะได้ด้วย ยังสามารถสัมผัสประสบการณ์การแต่งหน้าให้สวยแบบดาราได้ด้วยตนเองในของห้องเวลฟ์พาวเดอร์รูมในเมคอัพ โซน  มีการปรับปรุงสุขภาพผิวให้ดูดีขึ้นภายในระยะเวลา 24 วัน และสามารถตกแต่งเล็บให้สวยได้ในโซนทำเล็บ แลพบกับกิจกรรมบิวตี้ โมเดลที่ให้เด็กๆ ที่ประกอบด้วยกิจกรรมความงามสำหรับเด็ก อาทิ  กิจกรรมเดินแบบ กิจกรรมการถักผม กิจกรรมถ่ายภาพนิตยสาร และเลือกของตกแต่งผมให้เหมาะกับตัวเองได้ด้วย
 ในมุมของวัฒนธรรมเกาหลีได้รวมเอาเคล็ดลับความงามมามาไว้ที่นี่ อาทิ การนำแต่งหน้าอย่างไรให้ดูดี เทรนด์เครื่องสำอางเกาหลีใหม่ๆโดยดาราเกาหลี ส่วนในมุมของสตูดีโอเกาหลี ฟีเวอร์นั้นมีการนำเป็นตัวละครต่างๆและดาราเกาหลีที่อยู่ในกระแสมาจัดแสดง ในมุม K-STARพาวเดอร์ รูม มีการนำเสนอเทคนิคการแสดงละครให้ออกมาดูดีด้วยเทรนด์ 5 อย่าง คือ Pure, Lovely ,Oriental, Sexy และCool Guy
งานในครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญขององค์กร มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชนเข้าร่วมมากมาย มีเวทีสำหรับดาราและศิลปินที่ขึ้นชื่อด้านความสวยความงามทั้งในและนอกประเทศ กิจกรรมบิวตี้โชว์ กิจกรรมบิวตี้เพอฟอแม้นซ์ และกิจกรรมท้าให้ลอง และกิจกรรมการประกวดแข่งขันที่หลากหลายประเภทในวงการความสวยความงามและเครื่องสำอาง 
โดยในงานนี้จะมีการจัดสัมมนาประชุมวิชาการนานาชาติด้วย เช่นการประชุมวอค์กิ้งกรุ๊ป ISO/TC 217 การประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางในอาเซียน เป็นต้น ดังนั้นจึงทำให้งานนี้มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมมากมากมาย 
สถานที่จัดงานนิทรรศการครั้งนี้ มีพื้นที่กว่า 96,000 ตารางเมตร และพื้นที่สำหรับจอดรถ 1และ2 รวมกันแล้วมากถึง 276,000 ตารางเมตร โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 1 ล้านคน ด้วยพื้นที่ในการรองรับ พื้นที่สำหรับองค์ธุรกิจและอุตสาหกรรม พื้นที่ในการทำกิจกรรรมต่างๆ เตรียมพร้อมที่จะปลุกดีเอ็นเอความสวยที่มีอยู่ในตัวของผู้เข้าชมแต่ละท่านให้ตื่นตัว 
“คังจีฮวัน”ดาราชายผู้แสนอบอุ่น และ“ปาร์คอึนฮเย” ดาราหญิงที่ถูดจัดให้เป็นวันนาบีสตาร์ของเหล่าสาวๆที่อยากสวยอยากงามเหมือนกับเธอ  จะมาเป็นฑูตประชาสัมพันธ์จะเข้าร่วมทำกิจกรรมมากมาย เช่น พิธิเปิด ในงานนี้ด้วย
  งานนิทรรศการเน้นรูปแบบที่ให้ผู้ชมงานมีส่วนร่วม เต็มไปด้วยความหลากหลายตลอด 24 วัน ด้วย 64 กิจกรรม ในหมวดงาน 5 หมวดงานเช่น งานกิจกรรมก่อนงานเริ่ม งานกิจกรรมพิเศษ งานกิจกรรมแบบเป็นทางการ งานกิจกรรมท้าให้ลอง งานกิจกรรมถาวร เป็นต้น  ซึ่งจะมีพิธีเปิดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 6 โมงเป็นต้นไป โดยใช้เวลาในพิธีเปิดรวม 2 ชั่วโมง 45 นาที 
ซึ่งกิกรรมในการเปิดงานนิทรรศการครั้งนี้ เริ่มด้วยด้วยวีดีโอมัลติมีเดียชื่อ “โอโซง ด้วยแสงสว่างที่ไกลกว่า” และจะมีการแสดงโชว์ทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งในพิธีเปิดสามารถจุผู้มาร่วมงานถึง 2,500 คน ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แขก VIP และผู้เข้าชมงานจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่ละประเภทไว้ภายในงานด้วย มีรถรับส่งระหว่างลานจอดรถกับสถานที่จัดงานนิทรรศการ คอยบริการทุกๆ 10 นาที นอกจากนั้นยังมีบริการพิเศษสำหรับผู้เข้าชมที่เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้หญิง ด้วย 
 “คังจีฮวัน”นักแสดงชายที่แสนอบอุ่นและมีนัยน์ตาทรงเสน่ห์และเร้าร้อน และ “ปาร์คอึนฮเย” นักแสดงหญิงที่ถูดจัดให้เป็นวันนาบีสตาร์ของเหล่าสาวๆที่อยากสวยเหมือนกับเธอ  ทั้งสองให้เป็นฑูตประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทงานนิทรรศการความสวยความงามและเครื่องสำอางนานาชาติอยู่อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งคู่มีกำหนดการที่จะเข้าร่วมในหลายกิจกรรมจนถึงวันที่23 พฤษภาคม 2556 ในฐานะฑูตประชาสัมพันธ์ร่วมถึงงาน‘D-200 บิวตี้’ ที่จัดขึ้นเมื่อเมื่อปีที่แล้ว ตารางการจัดกิจกรรมการแสดง เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง และ 2 ครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ แบ่งเป็นการแสดงละ  30 นาที อาทิ ทีมโชว์เวิลด์บอดี้เพ้นท์ติ้ง   มีการเปิดตัวโชว์บอดี้เพ้นท์ติ้งที่เป็นการมิ๊กซ์กันระหว่างการเต้น การร้องเพลง และการเล่นดนตรี เป็นต้น 
การแสดงที่จัดเตรียมไว้ให้ผู้เข้าชมทั่วโลกตลอดระยะเวลางาน 24 วันจะประกอบไปด้วยการแสดงทั้งหมด 45 ครั้ง   อาทิ ชุดการแสดง บิวตี้เซนโชว์ ประกอบไปด้วย การแสดงดนตรี บทเพลง การเต้นระบำที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นจองเขตฉุงบกและโอโซง  ชุดการแสดงความงามแบบพื้นเมืองนานาชาติ สามารถสัมผัสถึงความงามของแต่ละประเทศด้วยเสื้อผ้าหน้าผมของเหล่าผู้แสดง ถ่ายทอดออกมาอย่างสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าชมงาน 
นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงดนตรี มาสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าชม อาทิ คอนเสิร์ตจากวงดนตรีอินดี้ ที่จะมาถ่ายทอดดนตรีผ่าน คอนเซ็ป “บทเพลงที่งดงามได้เปลี่ยนแปลงฉัน”  และการแสดงดนตรีในแนวสตริงอิเล็กโทน เพลิดเพลินไปกับเมโลดี้ที่สง่างามและมาปรับปรุงใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะในแบบดนตรีอิเล็กโทน ผสมผสานกับการแสดงของเทพธิดาที่งดงาม  ในชุดการแสดง”บทเพลงของฮิลริ่ง ดอกบิวตี้บานสะพลั่ง” เป็นการแสดงดนตรีแบบฟิวชั่นผสมผสานกับเครื่องดนตรีเกาหลีโบราณ ดนตรีเชิงศิลปะที่หลากหลาย ชุดการแสดงดนตรีเสียงขับร้องที่คอยปกป้องโลกอันงดงามในบรรดาการแสดงเต้น 
โชว์เทควันโดอันทรงพลัง ซึ่งเป็นโชว์การแสดงศิลปะป้องกันตัวที่งดงาม สง่าผ่าเผยตามแบบฉบับศิลปะการต่อสู้ของเกาหลี 
การแสดงบิวตี้บีบอย(บีบอยแดนซ์) ด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมผสานกับจังหวะดนตรีที่แสดงให้เห็นถึงความท้าทายและความมุ่งมั่นของโอโซง 
ชุดการแสดงสปอร์ตแด๊นซ์ เวทีแด๊นซ์สปอร์ตด้วยดอกไม้แห่งการเต้นบวกกับเสื้อผ้าและการแต่งตัวที่สวยงาม  
ชุดการแสดงเคป๊อบคิวตี้สปอร์ตแด๊นซ์  เป็นทีมนักเต้นหญิงงามทั้งเซ็กซี่และน่ารัก เน้นท่าเต้นในสไตล์เพลง K-POP ล่าสุดใหม่ 
ชุดการแสดงฮิ๊บฮอบแด๊นซ์ เปิดตำนานความงดงาม เป็นเวทีที่งดงามไปด้วยการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ที่จะทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์สนุกสนานไปด้วยกัน
 ชุดบัลเล่แด๊นซ์ เป็นโชว์ที่เต็มไปด้วยความอ่อนช้อยของเหล่าหญิงสาวและเสื้อผ้าที่งดงามน่าหลงไหล
สัญลักษณ์
โคอา
โคอา เป็นพี่คนโต ในนบรรดาพี่น้อง 5 คนแห่งโอโซง มีความรับผิดชอบ เป็นที่พึ่งพาได้ มีหน้าที่ดูแลน้องทั้ง 4 คน เกิดในในนิคมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาโอโซง มีรูปทรงหัวเป็นสีฟ้า
สตาร์ 
สตาร์ เป็นพี่คนที่ 2 ในบรรดาพี่น้อง 5 คนแห่งโอโซง มีคาแรคเตอร์เป็นคนที่คอยส่องสีสันที่งดงามให้กับผู้คน ชอบอวดความงามของตนเอง มาพร้อมกับจานสี 4 สีของเครื่องสำอาง
โมเน
เป็นคนที่ 3 ในบรรดาพี่น้อง 5 คนแห่งโอโซง มีคาแรคเตอร์เป็นคนที่คอยทำให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงความงดงาม เกิดมาพร้อมกระจกพกพาและรูปลักษณ์สี่เหลี่ยม
บิวเรท
เป็นคนที่ 4 ในบรรดาพี่น้อง 5 คนแห่งโอโซง มีคาแรคเตอร์เป็นคนที่คอยตกแต่งให้ผู้อื่นสวยงาม จะมีพวกอุปกรณ์ประทินโฉมเสริมความงามไปด้วยตลอด มีรูปร่างเป็นทรงกระเป๋าเครื่องสำอาง
ทีนา
เป็นน้องสุดท้อง ในบรรดาพี่น้อง 5 คนแห่งโอโซง มีคาแรคเตอร์เป็นคนที่คอยฉีดน้ำหอมให้กับผู้คนให้รู้สึกดี เกิดมาพร้อมกับสีเขียวของต้นสน