สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ประมูลสิ่งของ, บริจาค, ลุ้นรับ CD พร้อมลายเซ็นจากศิลปินเกาหลี

ขณะนี้ ทางระบบได้ปิดรับสมัครแล้ว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม

กรุณาติดต่อ 02539 7387 ต่อ 43-45